Informace o publikaci

Nongovernmental Nonprofit Organisations in Social Services: Theories versus the Real Situation in the Czech Republic

Název česky Nestátní neziskové organizace v sociálních službách: teorie versus reálná situace v České republice
Autoři

PEJCAL Jakub DOSTÁL Jakub

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scientific papers of the university of Pardubice Series D
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Rozdělení národního hospodářství; Nestátní neziskový sektor; Nestátní neziskové organizace; Veřejné služby; Sociální služby.
Popis Národní hospodářství rozděluje teorie do čtyř segmentů – veřejný sektor, nestátní neziskový sektor, nestátní ziskový sektor a sektor domácností. Po dlouhou dobu je nestátní neziskový sektor považován za velmi aktivní a důležitý pro poskytování veřejných služeb. V rámci tohoto příspěvku naznačujeme současnou situaci v České republice, přesněji úlohu a rozsah českých nestátních neziskových organizací v poli sociálních služeb, která je význačná. Na základě oficiálních statistik Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (Registr poskytovatelů sociálních služeb) a dalších databází (Registr ekonomických subjektů a Veřejný rejstřík) ukazujeme, že dvě třetiny všech sociálních služeb (přibližně 5.600 služeb) je poskytováno nestátními neziskovými poskytovateli (především potom „obecně prospěšnými společnostmi, „církvemi a náboženskými společnostmi“ a „spolky“). Příspěvek zároveň zahrnuje detailní charakteristiky těchto organizací (jejich právní formy, umístění sídla, počet poskytovaných služeb atd.). Zjištění a výsledky vlastního výzkumu jsou následně kriticky diskutovány s ohledem na relevantní teorie a výsledky předchozích studií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info