Informace o publikaci

Profesionální a neprofesionální ekzémová onemocnění u pracovníků v kovoprůmyslu

Autoři

DASTYCHOVÁ Eliška

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Referátový výběr z dermatovenerologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Dermatovenerologie
Klíčová slova metal industries; irritative dermatitis; contact eczema; industrial liquids; metals
Popis Nejčastěji se u pracovníků v kovoprůmyslu setkáváme s iritačními dermatitidami, které mohou být následně komplikovány kontaktní přecitlivělostí s vývinem profesionálního kontaktního ekzému. Příčinou iritačnich dermatitid jsou v kovoprůmyslu obvykle minerální oleje a z nich připravené chladící emulze. Ke vzniku iritační dermatitidy může přispívat i razantní čištění kůže mycími pastami. Příčinou kontaktní senzibilizace mohou být obsahové součásti průmyslových kapalin, tj. látky konzervační, emulgační, event. antioxidační. Další možnou příčinou senzibilizace jsou stopy kovů (chrom, nikl, kobalt, mangan a další), které přecházejí do chladících emulzí z obráběných legovaných ocelí. Dalším zdrojem senzibilizace může být kontakt s předměty z pryže. Vlastními kontaktními alergeny jsou antioxidanty černé pryže, akcelerátory vulkanizace pryže, zvláště tiuramového typu, difenylqua-nidin a další. Zřídka jsou příčinou kontaktní senzibilizace další alergeny, např. plastické hmoty, zvláště na bázi epoxidových pryskyřic či akrylátů. Setkat se můžeme i s kontaktní přecitlivělostí pocházející z ochranných pracovních pomůcek - kožených chromočiněných pracovních rukavic (chrom), pryžových rukavic (gumárenské chemikálie) a ochranných pracovních mastí (pomocné látky apod.). Příčinou profesionálních iritačnich dermatitid byly v souboru 470 pracovníků kovoprůmyslu nejčastěji minerální oleje a z nich připravené chladící emulze, příčinou profesionálních ekzémů byly nejčastěji pomocné látky průmyslových kapalin, kovy, plastické hmoty a gumárenské chemikálie.