Informace o publikaci

Biowaste separation of household waste. Case study of the city of Brno.

Název česky Separace bioodpadu z komunálního odpadu. Případová studie města Brna.
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří KALINA Jiří SOUKOPOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
Popis Článek představuje analýzu a návrh modelového systému nakládání s biologickým odpadem ve vzorovém městě ve středních a severních zemí Evropské unie. Biologický odpad je považován za biologicky odbouratelnou složku odpadu z domácností, který je hodnocen ve čtyřech typech zastavěných oblastí města: venkovská (příměstská) oblast; Vilová oblast; Panelové sídliště a blokové domy. Je také zvážena tvorba biologického odpadu ve vegetačním období i mimo něj, a následně také celoroční potenciál. Biologický odpad je považován za specifikovaný Evropským seznamem odpadů, zejména kódy: 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a jídelen (konkrétně z domácností); 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (odpad z zahrad a rodinných domů) a biologický odpad ze směsného komunálního odpadu (kód 20 03 01). Je vytvořen ekonomický model produkce, sběru a úpravy biologického odpadu a z ekonomického hlediska jsou vyhodnocovány potenciální scénáře hospodaření s bioodpady. Uvádí se případová studie současného systému řízení biologického odpadu města Brna v České republice. Vyhodnocují se také ekonomické náklady a přínosy různých navržených modelů pro město Brno včetně množství vzniklého odpadu (náklady na pronájem kontejnerů, náklady na sběr, náklady na materiálové využití zařízení atd.). Nakonec je prezentován návrh nejlepšího řešení pro nakládání s bioodpady města Brna s návrhy a doporučeními pro další kroky včetně návrhu míst vhodných pro aplikaci různých typů nakládání s bioodpady.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info