Informace o publikaci

Insight into drug-protein interactions with using different techniques

Logo poskytovatele
Název česky Pohled na interakce léčivo-protein s využitím různých technik
Autoři

MICHALCOVÁ Lenka NEVÍDALOVÁ Hana GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Farmakokinetické a farmakodynamické chování léčiva je ovlivněno jeho vazbou na lidský sérový albumin (HSA), který je nejhojnějším proteinem v lidské krevní plazmě a tvoří přibližně polovinu sérových proteinů. V dnešní době je kladen důraz, aby analytických metody pro analýzu těchto interakcí pracovali s malým množstvím vzorku. V této práci se pro stanovení vazebné konstanty (Kb), jako kritéria interakční síly, používaly čtyři metodiky, které pracovali na různých pricipech - kapilární elektroforéza - frontální analýza (CE FA), rovnovážná dialýza (ED), cirkulární dichroismus (CD) a izotermická titrační kalorimetrie (ITC). Hlavním cílem této studie bylo stanovení Kb a porovnání těchto metodologických přístupů. k tomuto účelu byly zvoleny dva modelové systémy: diclofenac-HSA a lidocain-HSA. Získané hodnoty Kb jsou srovnatelné s hodnotami uvedenými v literatuře.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info