Informace o publikaci

Analysis of amino acids profile by capillary electrophoresis with mass spectrometry

Autoři

SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ Monika VEDROVÁ Pavla PLESKAČOVÁ Anna GLATZ Zdeněk TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina

Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Cílenou metabolomickou analýzou lze sledovat profil aminokyselin a příbuzných sloučenin, které mají různé funkce v živých organismech. Jejich hladina kolísá na základě genetického, biochemického, fyziologického stavu buňky a také pod vlivem prostředí. Předmětem tohoto příspěvku je aplikace kapilární elektroforézy využívající detekci hmotnostním spektrometrem na separaci a následné kvantifikaci aminokyselin a jejich příbuzných sloučenim v různých biologických matricích, např použité kultivační médium používaného v asistované reprodukci a lidské plazmy a moči u pacientů s gestačním diabetem.
Související projekty: