Informace o publikaci

Porovnání dvou metod polynomické kalibrace

Autoři

RÁBOŇOVÁ Petra

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova calibration; transformation function; transformation curve; maximum likelihood method; approximation of Kenward Roger type
Popis V tomto příspěvku se budeme zabývat porovnáním dvou metod polynomické kalibrace, a to kalibrační metody odvozené na základě metody maxiální věrohodnosti a metody, která využívá linearizovaného modelu s chybami v proměnných a Kenwardova Rogerova typu aproximace. Kalibrace je soubor úkonů, který nám umožní popsat vztah mezi dvěma přístroji, referenčním přístrojem a kalibrovaným přístrojem, když jsou splněny všechny potřebné podmínky. V tomto příspěvku budeme předpokládat, že vztah mezi referenčním a kalibrovaným přístrojem je polynomický. Tento vztah můžeme popsat pomocí tranformační funkce a reprezentovat transformační křivkou. Kalibrační proces můžeme rozdělit do dvou fází: 1) tvorba kalibračního modelu a 2) využití kalibračního modelu nebo jinak řečeno měření kalibrovaným přístrojem. V příspěvku nejprve uvedeme modeli, pro obě procedury. Následně pomocí modelů provedeme odhady neznámých parametrů transformační funkce. Určíme konfidenční oblasti pro transformační funkce a popíšeme měření kalibrnovaným přístrojem. Na závěr obě metody srovnáme pomocí simulační studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info