Informace o publikaci

Originalita v pojetí práva Evropské unie

Autoři

ZIBNER Jan

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Citace
www https://journals.muni.cz/revue/article/view/6651
Doi http://dx.doi.org/10.5817/RPT2017-1-8
Klíčová slova European Union, originality, uniqueness, original, directive, Infopaq, BSA, FAPL, Painer, Football Dataco, SAS Institute, skill and labour doctrine
Popis Příspěvek analyzuje kritérium originality jako pojmový znak autorského díla napříč právem Evropské unie, a to jak na poli legislativním, kde je ve směrnicové úpravě anglický pojem "original" definován různorodě, tak na poli judikatorním, kde je jeho výklad uchopen též dost nestabilně. Znak originality vyjadřuje míru duševní činnosti autora ve vztahu k výslednému výtvoru. Jako takový je tento znak odrazem předpokladu zachyceného již v Bernské úmluvě, která naznačuje neodmyslitelné spojení autora a jeho díla. Originalita pak krom jiného významově balancuje mezi původností a jedinečností coby dvěma základními leč mírou náročnosti požadavků na dílo odlišnými úrovněmi takového spojení. Příspěvek si proto klade za cíl objasnit v tomto směru unijní chápání originality.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info