Informace o publikaci

Korpusy češtiny a výzkum gramatických kategorií proprií

Autoři

TUŠKOVÁ Jana Marie

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá možnostmi i omezeními korpusů současné češtiny při výzkumu gramatických vlastností proprií. Má povahu interdisciplinární, spojuje onomastiku s korpusovou lingvistikou a gramatikou, poukazuje na otázku materiálových zdrojů a způsobu jejich popisu při zkoumání proprií. V praktických výstupech se příspěvek zaměřuje na oblast synchronních korpusů psané češtiny z řady SYN a možnosti zpracování gramatických vlastností oikonym češtiny. Všímá si zejména způsobů vyhledávání tvarů oikonym a jejich specifik. Vyhodnocuje, které jevy deklinace českých oikonym zachycují synchronní korpusy v dostatečné míře a které dokládají jen periferně.