Informace o publikaci

Je zákonodárce vázán materiálními prameny práva? Případ zákonodárné nečinnosti

Autoři

KOKEŠOVÁ Jana

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2017-2-9
Obor Právní vědy
Klíčová slova Lawmaker; legislation; inactivity; Constitutional Court; natural source of law; formal source of law; actualism; evolutionary interpretation; unconstitutional.
Přiložené soubory
Popis Prameny práva v materiálním smyslu jsou veškeré jevy a skutečnosti, které způsobily, že je právo právě takové. Jsou jimi zdroje obsahu práva, tedy například stav společnosti, státu nebo politického režimu; podoba společenských tradic, zvyklostí nebo kultury; stav techniky či ekonomicky atd. Všechny takové jevy a skutečnosti vyskytnuvší se ve společnosti jsou zákonodárci inspirací pro tvorbu zákonných předpisů, popřípadě indikátorem společenských skutečností, které by mohlo být vhodné právně upravit. Lze ale tvrdit, že materiální prameny práva neslouží jen jako pouhá inspirace, nýbrž že jsou pro zákonodárce v určitém smyslu závazné? Prostřednictvím rozboru konkrétního případu prokazuji, že tomu tak alespoň v určitých ohledech skutečně je. Zároveň uvádím, jakými materiálními prameny práva je zákonodárce vázán, jakým způsobem je jimi vázán a jaké následky plynou z jejich nerespektování při zákonodárné činnosti.
Související projekty: