Informace o publikaci

Determination of the influence of conditions for the buildings placement on the value of the land using HABU method

Název česky Stanovení vlivu podmínek pro povolení umístění stavby na hodnotu pozemku použitím metody HABU
Autoři

BRADÁČ Albert MATOUŠ Michal KLIKA Pavel KLIKOVÁ Alena

Druh Článek ve sborníku
Konference 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Stránka konference
Doi http://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/53
Obor Právní vědy
Klíčová slova building placement; building law; highest and best use method; value of land
Přiložené soubory
Popis Příspěvek navazuje na příspěvek "Vliv možnosti umístit stavbu a typu umisťované stavby na hodnotu pozemku", publikovaného ve sborníku SGEM 2016. Příspěvek je zaměřen na otázky týkající se podmínek pro umístění stavby na pozemku. Zkoumá, jaké podmínky musí být splněny k umístění budovy v reakci na různé formy povolení k umístění. Podmínky umístění stavby určují typ umístěné stavby a způsob jejího budoucího využití. Obecně platí, že podmínky mají zásadní dopad na hodnotu pozemků. Autoři se zaměřili na problematiku z pohledu ocenění a také z hlediska potenciálního umístění některých typů budov na konkrétních pozemcích. Podmínky pro umístění stavby určují konkrétní typ budovy, která může být umístěna. Autoři se zaměřili na ocenění dopadů (podmínek) použitím metody "Nejvyššího a nejlepšího využití" (dále jen "HABU"), protože základním principem této metody je zhodnocení budoucího využívání pozemku a určení ziskovosti pozemku jako budoucích investic. Metoda HABU hodnotí celkem čtyři kritéria, konkrétně zda navrhované budoucí využití pozemku je právně přípustné, fyzicky možné, finančně důvodné a nejvíce produktivní. Podmínky, které určují možný typ stavby, jsou nezbytné pro řešení prvního kritéria "legálně přípustné". Článek popisuje základní postupy a vzorce metody HABU tak, aby bylo možné stanovit hodnotu pozemku a vyhodnotit dopad typů staveb na cenu pozemku s odůvodněním. Na konci je metoda použita pro konkrétní příklad.
Související projekty: