Informace o publikaci

Robert J. Gordon – The Rise and Fall of American Growth

Název česky Vzestup a pád amerického ekonomického růstu - recenze knihy Roberta J. Gordona
Autoři

BINKA Bohuslav

Rok publikování 2018
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Text přibližuje hlavní argumenty knihy Rise and Fall of American Growth Roberta J. Gordona. Na začátku kategorizuje tři hlavní přístupy k kritice hospodářského růstu: první přístup tvrdí, že ekonomický růst není dlouhodobě fakticky uskutečnitelný (tzn. nekritizuje samotný růst, ale možnost jej dlouhodobě dosáhnout). Druhý přístup kritizuje růst jako takový a to z hodnotových pozic - tzn. růst je možná dosažitelný, ale není správné o něj usilovat. Poslední přístup poukazuje na to, že růst není užitečným pojmovým nástrojem pro určení kvality vývoje společnosti. Zatímco druhý přístup není v knize téměř přítomen a třetí je v ní zahrnut pouze částečně, autor se většinou zaměřuje na kvalitní argumentaci prvního přístupu. K ní ovšem dodává nebývale robustní argumentaci historicko-faktografickou, využitelnou i autory druhého a třetího typu kritiky ekonomického růstu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info