Informace o publikaci

Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.)

Autoři

ŠVANDA Libor

Rok publikování 2017
Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Přiložené soubory
Popis Recenze kritického vydání Husovy kazatelské sbírky Postilla adumbrata.