Informace o publikaci

Prevalence Toxoplasma gondii u pernaté zvěře určené k lidské spotřebě v České republice: molekulární detekce pomocí qPCR.

Autoři

ŠKORPÍKOVÁ Lucie LORENCOVÁ Alena SLANÝ Michal RESLOVÁ Nikol PLHAL Radim DRIMAJ Jakub KAMLER Jiří LAMKA Jiří

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Jednobuněčný prvok Toxoplasma gondii (kmen Apicomplexa) je obligátně intracelulární parazit, způsobující onemocnění lidí i zvířat nazývané toxoplazmóza. Definitivním hostitelem jsou výlučně kočkovité šelmy, mezihostitelem se mohou stát téměř všechny druhy teplokrevných živočichů. Hlavním zdrojem nákazy pro hostitele, včetně člověka, je především syrové či tepelně nedostatečně upravené maso obsahující tkáňové cysty T. gondii nebo potraviny kontaminované oocystami z trusu infikovaných koček. Odhaduje se, že T. gondii je nakažena přibližně jedna miliarda lidí a toxoplazmóza se tak řadí mezi nejrozšířenější parazitární zoonózu světa. Zavedení vhodné diagnostické metody je tedy zásadní pro prevenci, sledování a kontrolu šíření infekce T. gondii. Cílem této studie bylo zjistit výskyt T. gondii u pernaté zvěře (kachna divoká - Anas platyrhynchos a bažant obecný - Phasianus colchicus) ulovené v České republice v letech 2015 – 2016. Za účelem spolehlivé detekce a kvantifikace tkáňových cyst parazita byla optimalizována qPCR analýza založená na amplifikaci specifického B1 genu a 529rep elementu. Z celkového počtu 630 vyšetřených ptáků byla T. gondii zachycena u 15 vzorků z 280 testovaných kachen divokých (prevalence 5,4 %) a u 12 vzorků z 350 bažantů obecných (prevalence 3,4 %). U obou zkoumaných druhů pernaté zvěře byla parazitární DNA detekována nejčastěji v srdci a mozku. Naše výsledky prokázaly přítomnost T. gondii u kachen divokých a bažantů obecných v České republice. Tito zástupci pernaté zvěře mohou tedy být považováni za potenciální rezervoár infekce T. gondii a tím i možný zdroj nákazy pro další živočichy a především pro člověka.
Související projekty: