Informace o publikaci

miRNA sequencing shows different gene expression in adult and infantile epilepsy

Logo poskytovatele
Název česky Sekvenování miRNA odhalilo rozdíly v genové expresi mezi s počátkem epilepsií v dospělosti a novorozeneckém období
Autoři

BENCÚROVÁ Petra BALOUN Jiří HYNŠT Jakub POSPÍŠILOVÁ Šárka KUBOVÁ Hana BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Epilepsie je závažné neurologické onemocnění charakterizované opakujícími se záchvaty. První záchvaty se mohou objevovat již v novorozeneckém období a v raném dětství. V raných stádiích života nejsou neurální sítě plně funkční a dochází k rapidní tvorbě nových neurálních spojení. Z tohoto důvodu, mohou mít záchvaty odlišný dopad na vyvíjející se mozek ve srovnání s mozkem dospělým. Bylo prokázáno, že potkani s počátkem epilepsie v novorozeneckém období mají menší poškození mozku než potkani, u kterých se epilepsie objevila až v dospělosti. Řada studií provedených na pacientech s epilepsií a animálních modelech prokázala spojitost mezi změnou hladiny exprese microRNA (krátké nekódující RNA; miRNA) a epilepsií. Abychom odhalily rozdíly v regulaci genové exprese u epilepsie s počátkem v novorozeneckém období a v dospělosti, analyzovali jsme miRNA profily novorozených (P12) a dospělých potkanů. miRNA profily byly analyzovány v hipokampech (epileptogenní tkáně) potkaních samců kmene Wistar s chemicky indukovaným epileptickým statem (SE). Vzorky tkáně byly odebrány ve dvou časových intervalech: 24 hodin (akutní fáze) a 3 měsíce po SE (chronická fáze se spontánními záchvaty). Sekvenování ukázalo, že změny v regulaci některých miRNA byly shodné jak u mláďat, tak u dospělých potkanů v akutní fázi. Naproti tomu mnohé miRNA, které měly změněnou expresi v akutní fázi, vykazovaly obdobný trend i v chronické fázi pouze u dospělých potkanů po SE. Tyto výsledky ukazují, že počátek epilepsie v dospělosti a novorozeneckém období má vliv na regulaci genové exprese, což může zaznamenat odlišnosti v patologickém procesu a nutnost úpravy léčby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info