Informace o publikaci

Od propozic k systému? aneb "Historisovati" Jiřího Veltruského...

Logo poskytovatele
Autoři

DROZD David

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theatralia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2016-1-5
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Jiří Veltruský; structuralism; theatre Avant-Garde; Prague Linguistic Circle; Jindřich Honzl
Popis Studie na základně původních archivního výzkumu představuje vědecké, publicistické i politické aktivity Jiřího Veltruského zejména v období jeho vysokoškolských studií a po válce. Autor upozorňuje na Veltruského gymnaziální aktivity v avantgardním Divadelním kolektivu mladých, jeho politické aktivity a úzký vztah ke Kalandrovi a Teigemu a surrealistům. Jádro studie tvoří analýza dosud neznámé úvodní části přednášky známé pod názvem Dramatický text jako součást divadla (1941), která obsahuje velmi relevantní výhrady k dosavadním textům strukturální teorie divadla (zejm. Honzla a Bogatyreva). Na základě interpretace této studie a s přihlédnutím k dalším materiálům navrhuje autor chápat období 40. let, kdy v okruhu Pražského lingvistického kroužku vrcholí zájem o teorii divadla, jako fázi diskusi a testování strukturalistických tezí na divadlo. Je pak dáno spíš historickými okolnostmi, zejména Veltruského emigrací v roce 1948, že tyto pracovní texty zůstanou nedokončeným torzem a jsou interpretační tradicí vnímány jako kanonické, ačkoliv tak nebyly zřejmě psány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info