Informace o publikaci

Dramaturgie adaptačních kurzů – nástroj inkluze

Autoři

BLAŽKOVÁ Martina MACKŮ Richard

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova Adaptation Course; Dramaturgy; Inclusion; Experiential Education; Dynamics; Q-methodology
Popis Příspěvek pojednává o adaptačních kurzech, jakožto předpokladu společného inkluzivního) vzdělávání. Nejprve seznamuje s rozvojem samotného konceptu adaptačních kurzů, poté jsou stručně představeny základní fakta o výzkumu, který uskutečnil kolektiv autorů Jirásek, Macků, Pařízek. V další části je představena dramaturgie zážitkových akcí jakožto nástroj inkluze; konkrétně jsou popsány dramaturgické postupy využívané při tvorbě a realizaci zážitkově pojatých adaptačních kurzů. Následně jsou rozebrány závěry výzkumu zaměřeného na dynamiku dvou konkrétních adaptačních kurzů uskutečněných na principech výchovy zážitkem. Výzkum byl realizován mezi začínajícími vysokoškolským studenty; ti byli pomocí q-metodologie dotazováni na intenzitu prožívání jednotlivých aktivit na kurzech, kterých se účastnili. V rámci shrnutí výsledků jsou zdůrazněny principy podporující proces inkluze i vliv jednotlivých typů aktivit; ve zvláštní kapitole je popsána role reflexe v tomto procesu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info