Informace o publikaci

Skrytý potenciál fosílií: využitie starých fosílnych záznamov pre nové kalibrovanie evolúcie myšovitých hlodavcov (Rodentia: Muridae)

Autoři

AGHOVÁ Tatiana KIMURA Yuri BRYJA Josef KERGOAT Gael J

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Molekulárne hodiny, ktoré boli prvýkrát použité pred 55 rokmi (Zuckerkandl & Pauling, 1962), sú jednou zo základných metód evolučnej biológie k odhadu času divergencií zo súčasných molekulárnych dát. Od objavenia zaznamenala analýza divergencií signifikantný pokrok (napr. nové štatistické modely pre speciačné procesy, lognormálne relaxované hodiny). Informácie, ktoré sa používali na transformáciu relatívneho času na absolútny (tj. kalibrácia fylogenetického stromu) boli dlhú dobu v úzadí. Ako kalibračný bod môžeme použiť informácie z troch zdrojov: a) známa geologická udalosť, b) nezávislé molekulárne datovanie (tzv. sekundárna kalibrácia), alebo c) fosílne záznamy. Pre datovanie divergencií u hlodavcov bol dlhodobo zaužívaný najznámejší kalibračný bod, divergencia myši a potkana, tzv. “Mus/Rattus split”. Tento kalibračný bod bol zvolený na základe divergencie vyhynutých rodov Karnimata a Progonomys. Opätovnou morfologickou analýzou týchto fosílií sa zistilo nesprávne umiestnenie kalibračného bodu na fylogenetickom strome (správne “Mus/Arvicanthis split”, Kimura et al. 2015). Cieľom našej štúdie je nájsť a otestovať vhodné kalibračné body (= dobre doložené fosílie), pomocou ktorých bude možno robustne datovať molekulárne hodiny celej čeľade Muridae.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info