Informace o publikaci

Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka

Autoři

KOLEJKA Jaromír RUDA Aleš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografie - Sborník České geografické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova data pre-processing, zonation methods, GIS tools
Popis Údaje z terénního průzkumu areálů a objektů dědictví průmyslového období byly zpracovány pomocí GIS za účelem identifikace ploch (zón) s předem definovaným podílem dědictví jako zvláštních typů současné krajiny. Experimenty s dostupnými interpolačními metodami (binární model, fokální statistika, IDW, jádrového odhadu a jejich kombinace) byly aplikovány na různé velikosti rastrových elemetů i bodové shluky a vedly k cenným výsledkům. Statistické porovnání bylo použito pro výběr nejlepšího výstupu reprezentovaného fokální statistikou pro pohybující se okno 15x15 pixelů na binárních mapových datech o velikosti pixelu 30 m při průmětu na zem. Zjištěná jádra postindustriální krajiny (PIK) byla vybavena vhodnými návrhy pro rozvoj.
Související projekty: