Informace o publikaci

The influence of gas admixtures on the synthesis of graphene nanosheets in argon microwave plasma torch discharge

Název česky Vliv příměsí plynu na syntézu grafénových struktur v mikrovlnném pochodňovém výboji
Autoři

TOMAN Jozef JAŠEK Ondřej JURMANOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference 8th international conference on nanomaterials - Research & Application (NANOCON 2016)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www konferenční web
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova Graphene; nanosheets; microwave plasma; torch discharge
Přiložené soubory
Popis V této práci byla zkoumána možnost syntézy dvourozměrných nanočástic grafenu v plynné fázi. Použili jsme mikrovlnný plazmový plazmový výboj (2,45 GHz, 210 W) pracující za atmosférického tlaku za účelem syntézy nanočástic uhlíku s obdélníkovým tvarem a typickou velikostí stovek nanometrů. Výboj hořáku byl zapálen argonem proudícím přes centrální kanál trysky. Kapalný ethanol, jehož výpary byly vedeny k vypouštění nosným plynem - argonem, byl vybrán jako prekurzor. Směs ethanolu, argonu a kyslíku nebo vodíku byla zavedena do výboje přes vnější kanál trysky. Rozklad etanolových par při specifických podmínkách nanášení vedl k syntéze grafénových nanášek. Syntetizovaný materiál byl shromážděn na křemíkovém substrátu umístěném v držáku vzorku, který byl umístěn několik centimetrů nad výbojem. Byl zkoumán vliv různých množství kyslíku nebo vodíku v plynné směsi na vlastnosti syntetizovaných grafénových nanášek. Takto připravené vzorky byly analyzovány skenovací elektronovou mikroskopií, Ramanovou spektroskopií a energeticky disperzní rentgenovou spektroskopií (EDX). Vypouštění bylo zkoumáno pomocí optické emisní spektroskopie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info