Informace o publikaci

Lithic projectiles and other chipped lithic industry of Nitra Culture. Gender and technology

Logo poskytovatele
Název česky Kamenné projektily a ostatní štípaná industrie Nitranské kultury. Gender a technologie
Autoři

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ Ludmila BÁTORA Jozef

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kořeny sociálně stratifikované společnosti rozvinuté doby bronzové střední Evropy vychází z turbulentního vývoje závěru eneolitu a časné doby bronzové. Nitranská kultura je významným elementem v tomto procesu. Význam kamenné štípané industrie je v těchto mimořádných obdobích poněkud neprávem zastíněn rozvíjejícím se uplatněním nejprve měděných a vzápětí bronzových výrobků a jejich apriorního potenciálu reflektovat společenské postavení svých nositelů. Kamenná industrie pocházející z rozsáhlých pohřebišť nitranské kultury zkoumaných v minulém století je nyní re-analyzována pomocí kombinace moderních metod a přístupů. Nové vyhodnocení přináší nové informace o operování s kamennou surovinou v různých fázích jejího životního cyklu, v souvislostech s věkovými skupinami i pohlavím zemřelých. Jsou identifikovány dříve nerozpoznané typy nástrojů i celé toolkity, stejně jako řada polotovarů, které svědčí o výrobních postupech i rozšíření těchto znalostí a zkušeností v populaci. Součástí komplexního výzkumu je i nové studium nejatraktivnějšího morfotypu kamenné industrie nitranské kultury – kamenného projektilu a jeho praktického uplatnění. Komparovány jsou dva nejrozsáhlejší soubory z pohřebišť nitranské kultury, tj. Mýtná Nová Ves a Holešov – Zdražilovska. Tato komparace skýtá další informace o regionálních odlišnostech odrazů sociální struktury, tradic i výrobních praxí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info