Informace o publikaci

Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface

Název česky Orientovaný pohyb z hlediska syntakticko-sémantického
Autoři

KUDRNÁČOVÁ Naděžda

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou a syntaktickou. Analyzuje anglická slovesa vyjadřující pohyb zejména ve vztahu k jeho orientovanosti (prostorové zaměřenosti). Postuluje orientovaný pohyb jako samostatnou kategorii a ukazuje, jakou roli hraje orientovanost pohybu v rovině sémantické a syntaktické. Dokládá, že orientovanost pohybu nemá status aditivní, což se projevuje i na úrovni kauzativní strukturace události.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info