Informace o publikaci

Connection Between Mithraism and Roman Army Garrisons

Autoři

CHALUPA Aleš VÝTVAROVÁ Eva FOUSEK Jan MERTEL Adam

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Naše výzkumná otázka je, že šíření mithraismu bylo ovlivněno římskou armádou a její infrastrukturou, jak se často tvrdí v předchozím výzkumu. Naše specifická hypotéza je, že v případě silného spojení mezi římskou armádou a šířením Mithraismu nalezneme prostorovou korelaci mezi římskými vojenskými posádkami a místy, kde se historicky mithraismus vyskytoval. Pro tuto studii jsme přizpůsobili model dopravní sítě v římském světě ORBIS (http://orbis.stanford.edu/), který zahrnuje jak silniční síť, tak námořní model dopravy. Tento model poskytuje materiál pro vytvoření podsítě dopravních cest spojujících římské armádní posádky. Při vizuální kontrole výsledků jsme zaznamenali důkazy v souladu s naší hypotézou v určitých oblastech římského světa, ale nikoli pro celé území římské říše. Výsledek byl měřen také statistickým testováním nejkratších vzdáleností mezi lokalitami s výskytem mithraismu a posádkami římské armády.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info