Informace o publikaci

The synthesis and comparative characterization of three novel electroactive iminoboronates containing ferrocene

Autoři

KONHEFR Martin LACINA Karel SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ Monika GLATZ Zdeněk SKLÁDAL Petr MAZAL Ctibor

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Monatshefte für Chemie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://link.springer.com/article/10.1007/s00706-017-2028-3
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00706-017-2028-3
Obor Organická chemie
Klíčová slova Cyclic voltammetry;Donor-acceptor effect;Lewis acids;Metallocenes;Organometallic compounds;Schiff bases
Popis Během studia pokročilých prób senzitivních na sacharidy byly připraveny tři nové elektroaktivní iminoboronátové regioisomery [(ferrocenylimino)methyl]fenylboronové kyseliny. Ortho, meta a para regioisomery byly charakterizovány strukturně pomocí NMR, MS, FT-IR, UV/Vis a jejich elektrochemické chování ve vodných roztocích bylo studováno pomocí cyklické voltametrie. Získané výsledky potvrzují rozdílné chování ortho isomeru díky interakci boronové skupiny s blízkou iminovou skupinou iminoferrocenylového zbytku.
Související projekty: