Informace o publikaci

Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies

Logo poskytovatele
Název česky Prediktory kvality života u českých pacientek po léčbě karcinomu prsu se zaměřením na dovednosti zvládání zátěže
Autoři

JARKOVSKÝ Jiří SKŘIVANOVÁ Kateřina BENEŠOVÁ Klára ŠNAJDROVÁ Lenka GREGOR Jakub PETERKOVÁ Hana BENDOVÁ Marcela BRANČÍKOVÁ Dagmar NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ Nela SVĚRÁK Tomáš ANDERKOVÁ Ľubomíra MINÁŘ Luboš PROTIVÁNKOVÁ Markéta NEDVĚD Jan DUŠEK Ladislav THEMOSHOK Lydia

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova breast cancer survivors; coping strategy; linear regression model; quality of life prediction; resignation
Popis Cíle práce: Studie hodnotí prognostický význam charakteristik pacientek s karcinomem prsu (dovednosti zvládání zátěže, BMI, věk) a jejich onemocnění (stadium onemocnění, relaps) pro kvalitu života (QoL) po léčbě. Soubor a metody: Do studie bylo zahrnuto 120 pacientek po léčbě karcinomu prsu. Ke zdraví vztažená kvalita života byla hodnocena českou verzí FACT-B a SF-36; jako doplňující informace bylo použito dotazníku životní spokojenosti. Dovednosti zvládání zátěže byly hodnoceny pomocí SVF-78. Průměrná doba od diagnózy do zahájení studie byla v našem souboru žen 5,3 let. Statistická analýza: Faktory ovlivňující QoL byly hodnoceny jednorozměrnou a vícerozměrnou lineární regresí. Výsledky: Byl zjištěn vztah celkově negativní strategie definované SVF-78 (Úniková tendence, Rezignace a Sebeobviňování) s nižší hodnotou většiny komponent použitých QoL metod, přičemž Rezignace byla zjištěna jako strategie s největším negativním vlivem. Aktivní řešení problému (Kontrola situace a Pozitivní sebeinstruování) bylo spjato s lepší QoL. Pokročilejší stadia a rekurence onemocnění byly spjaty s významným poklesem některých komponent QoL. Závěr: Naše výsledky naznačují významnou prediktivní sílu charakteristik onemocnění i pacientů včetně dovedností zvládání zátěže pro QoL po léčbě u českých pacientek přeživších onemocnění karcinomem prsu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info