Informace o publikaci

Postoupení smlouvy a převod smluvní pozice

Autoři

HANDLAR Jiří

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Assignment of contract, transfer of contractual position
Popis Článek se zabývá otázkou, k jakému okamžiku dochází k převodu smluvní pozice z postupitele na postupníka podle právní úpravy nového občanského zákoníku. Článek dochází k závěru, že k převodu smluvní pozice dochází již uzavřením postupní smlouvy ve spojení se souhlasem postoupené strany, nikoli až notifikace postoupení postoupené straně.