Informace o publikaci

Synthesis and Characterization of the Ni, Au, and Pt Nanoparticles by Solvothermal and Borohydride Ways

Název česky Syntéza a charakterizace Ni, Au a Pt nanočástic připravených solvotermálně a borhydridově
Autoři

ZRUBCOVÁ Galina SOPOUŠEK Jiří

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Nanočástice Ni, Au a Pt byly připraveny za použití prekursorů (Ni (acac) 2, HAuCl4 nebo H2PtCl6). Prekurzor byl rozpuštěn v oleylaminu a injikován do předehřáté směsi oleylaminu a oktadecénu. Reakční směs byla po čase potřebná pro nukleaci a růst nanočástic ochlazena na pokojovou teplotu. Nanočástice byly odděleny a čištěny. Kovové nanočástice byly stabilizovány v hexanu a charakterizovány. Alternativní syntézou byla redukce za použití NaBH4 v polárním rozpouštědle. Prekurzory zlata nebo platiny byly rozpuštěny ve vodě. Prostředek pro přenos fáze byl použit pro přenos vedlejších produktů do organického rozpouštědla za intenzivního míchání. Organická fáze byla odstraněna a byl přidán NaBH4. Tato směs byla opět míchána za účelem snížení PtIV na PtO nebo AuIV na AuO. Nanočástice připravené oběma metodami byly charakterizovány dynamickým rozptylem světla (DLS), přenosovou elektronovou mikroskopií (TEM) za účelem stanovení průměrné velikosti, rozdělení velikosti, stability a tvaru nanočástic. Získané výsledky byly diskutovány z hlediska velikosti a stability.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info