Informace o publikaci

Infiltrace horní hrudní apertury - superior sulcus tumor - chirurgický přístup

Autoři

CHOVANEC Zdeněk PEŠTÁL Adam KŘÍŽ Zdeněk BRICHTOVÁ Eva ČAPOV Ivan

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Apikální nádor plic prorůstající do prvního žebra, ganglion stellatum a brachiálního plexu byl původně popsán americkým radiologem Henrym Pancoastem, a proto je nádor v téhle oblasti často označován jako Pancoastův tumor nebo „superior sulcus tumor“, k němuž je relativně komplikovaný chirurgický přístup, vzhledem k lokálním anatomickým poměrům. Nádory vyrůstající z apexu plíce, prorůstající do struktur apexu hrudní stěny, včetně periostu nebo kostí prvního žebra, ale často i do ostatních struktur popisované lokality (subklaviální cévy, brachiální plexus, ganglion stellatum, sympatikus nebo obratlová těla) byly původně hodnoceny jako inoperabilní s fatální prognózou. První zmínka o úspěšné léčbě Pancoastova tumoru pomocí chirurgické resekce následované radioterapií byla popsána v roce 1953. V roce 1961 Shaw publikoval výsledky radioterapie následované kompletní resekcí ze zadního přístupu. Pro tumory lokalizované ve středním nebo předním kompartmentu je vodný Dartevelleho přístup. Při tomto přístupu ale dochází k resekci střední poloviny klíčku s místem úponu strnokleidomastoideu a velkého prsního svalu s následným porušením mobility ramene. Tento problém odpadá při použitá transmanubriálního přístupu dle Grunenwalda. Přístup umožňuje disekci soutoku subklaviální a vnitřní jugulární vény a částečné ozřejmění brachiocefalického plexu a proximální části subklaviální tepny. V kazuistice bude uvedena pacientka s infiltrací horní hrudní apertury vycházející z I. a II. žebra s provedenou resekcí dle Grunenwalda.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info