Informace o publikaci

Měnící se Brno: Využití mobilních dat ve výzkumu denních a týdenních rytmů

Autoři

MAREK Petr RÝPAROVÁ Alena SVÁČKOVÁ Simona VESELÝ Filip

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na využití dat mobilních operátorů v geografii času. Díky změnám v počtu obyvatel v konceptu místa a času můžeme sledovat denní i týdenní rytmicitu na příkladu města Brna. Z důvodu vysokého počtu individuálně definovaných rytmizátorů pracuje geografie času častěji s úzce definovanými skupinami, jednotlivci nebo místy ve velkých měřítcích. Někdy nás však charakter dat nutí pracovat s větším celkem. Rytmicita města, byť obtížněji vysvětlitelná, je ovšem patrná i na úrovni menších měřítek a umožňuje nám proniknout do prostorových změn a částečně poznat rutinní aktivity městského obyvatelstva. V našem příspěvku pracujeme s mobilními daty za policejní okrsky města Brna v letním období, přičemž srovnáváme rytmicitu jednotlivých okrsků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info