Informace o publikaci

Proměny cílů výuky literatury v historickém průhledu

Autoři

ZÍTKOVÁ Jitka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jazyk - literatura - komunikace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova literary education; aims of literary education; curriculum; didactic theory; aesthetic education; the second half of the 20th century; main tendencies of the development
Popis Článek má výzkumný historicko-srovnávací charakter. Zabývá se explicitním vymezením cílů literární výchovy v kurikulu, literárněvýchovné didaktické teorii a estetickovýchovné teorii druhé poloviny 20. století (do roku 1990). Na základě analýzy významnějších publikací jsou konstatovány základní tendence v pojetí cílů ve všech třech sledovaných oblastech. K těmto tendencím patří zejména: zvyšující se konkrétnost a estetickovýchovná východiska cílů v osnovách, častá nesamostatnost ve vymezování cílů v didaktické teorii s odkazem na požadavky osnov a s tím kontrastující méně časté pokusy o vlastní obecnější pojmenování cílů, výrazně různá akcentace tvůrčí činnosti v literárněvýchovné a estetickovýchovné teorii.