Informace o publikaci

Byzantská archeologie na Krétě: její vývoj, současný stav a perspektivy prezentované na příkladu byzantského hradu Oxa na Krétě

Autoři

KLONTZA Věra KLONTZAS Emmanouil GEISLER Adam

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek diskutoval problematiku současné byzantské archeologie a její vztah k historii prostřednictvím prezentace výzkumu krétské opevněné lokality Oxa.
Související projekty: