Informace o publikaci

Nepravidelnosti dýchání při spiroergometrickém vyšetrení – od mírné nepravidelnosti dechového vzoru až po periodické dýchání typu oscilující ventilace

Autoři

VÁRNAY František MÍFKOVÁ Leona HOMOLKA Pavel DOBŠÁK Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Breathing pattern; EOV; Exercise oscillatory ventilation; Periodic breathing
Popis Kolísavý průběh dechového objemu (VT), dechové frekvence (DF) a minutové ventilace (VE) při spiroergometrickém vyšetření rampovým protokolem se vyskytuje nejen u nemocných, ale relativně často i u zdravých osob. Může vysvětlit řadu nepravidelností průběhu křivek příjmu kyslíku (VO2), výdeje oxidu uhličitého (VCO2) a zejména křivek ventilačních ekvivalentů pro O2 a CO2 (EQO2, EQCO2) a též křivek parciálních tlaků O2 a CO2 na konci výdechu (PETO2, PETCO2), které se používají mimo jiné i ke stanovení ventilačních prahů. Přítomnost oscilujícího dýchání při zátěži (EOV) odráží závažnost srdečního selhání a je nezávislým prediktorem zvýšené morbidity, kardiální i celkové mortality a náhlé smrti z kardiálních příčin. V současné době ale není k dispozici všeobecně akceptovaná univerzální definice EOV, užívají se různá kritéria. Nenašli jsme porovnání, zda a jak se liší „síla“ prognostického kritéria pro EOV stanoveného dle různých metod. Je proto velmi důležité uvést, jakou metodou, respektive podle jakých kritérií byla EOV stanovena.