Informace o publikaci

Zásada „ne bis in idem“ v prostoru Evropské unie

Autoři

FOJT Dominik

Druh Článek ve sborníku
Citace
Klíčová slova ne bis in idem, European Union, criminal law
Popis Zásada „ne bis in idem“, tedy dvakrát v téže záležitosti, je jednou ze základních zásada celého právního řádu. V trestním právu se projevuje tak, že je zakázáno opakované trestní stíhání nebo potrestání za stejný trestný čin. Na státní úrovni je výklad této zásady poměrně bezproblémový. Na mezinárodní, resp. evropské úrovni takový výklad již může být značně problematický, ale je nutno zásadu dodržovat i na této úrovni vhledem k překrývání působnosti trestních zákonů jednotlivých států Evropské unie. Jelikož Evropská unie zaručuje svým občanům volný pohyb v rámci schengenského prostoru, musí také zabezpečit, aby takovým osobám nehrozilo opětovné trestní stíhání nebo potrestání v jiném státě Evropské unie. V svém příspěvku se tak zaměřím na projevy zásady „ne bis in idem“ v kontextu evropského práva, ukážu její uplatňování v praxi v rámci rozhodnutí Evropského soudního dvora, a jak se v tomto kontextu projevuje v českém právním řádu.
Související projekty: