Informace o publikaci

Antropogenní biotopy Evropy jako zdroj rostlin zdomácnělých ve světě

Autoři

KALUSOVÁ Veronika CHYTRÝ Milan VAN KLEUNEN Mark MUCINA Ladislav DAWSON Wayne ESSL Franz Sebastian KREFT Holger PERGL Jan WEIGELT Patrick WINTER Marten PYŠEK Petr

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Řada původně evropských druhů rostlin úspěšně zdomácněla v různých oblastech světa.Jedním z možných důvodů jejich úspěchu je přizpůsobení se antropogenním disturbancím v domovských evropských biotopech. V naší studii jsme proto srovnali pravděpodobnost zdomácnění (naturalizace) cévnatých rostlin, které jsou původní v Evropě a byly zavlečeny do jiných oblastí, kde zdomácněly, v závislosti na typu biotopu, v kterém se v Evropě vyskytují. Seznam evropských druhů a jejich původních biotopů jsme získali z přehledu evropské vegetace EuroVegChecklist. Celkem jsme pracovali s 9 875 druhy, které byly přiřazeny k 37 biotopům klasifikovaným podle míry lidského vlivu na antropogenní, polopřirozené a přirozené. Pomocí světové databáze zdomácnělých druhů Global Naturalized Alien Flora (GloNAF) jsme identifikovali ty z nich, které úspěšně zdomácněly mimo původní areál. Vztah mezi pravděpodobností, že druh je zdomácnělý, a jeho původem v biotopech s různou mírou lidského vlivu jsme analyzovali pomocí zobecněných lineárních modelů. Původ v některém z antropogenních biotopů významně zvyšoval šanci druhu na zdomácnění mimo původní areál. Z evropských antropogenních biotopů bylo od 41,7 % do 64,7 % druhů zdomácnělých. Druhy vyskytující se v Evropě na orné půdě byly schopny zdomácnět v největším počtu oblastí.Druhy polopřirozených biotopů také zdomácněly často, ale méně ve srovnání s předchozí skupinou. Naopak druhy přirozených biotopů měly obecně nižší pravděpodobnostzdomácnění mimo svůj původní areál.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info