Informace o publikaci

Komentované fytocenologické snímky z České republiky 2

Logo poskytovatele
Autoři

DŘEVOJAN Pavel NOVÁK Pavel BOUBLÍK Karel LUSTYK Pavel ZUKAL Dominik

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Braun-Blanquet approach; Carpino-Fagetea; Crypsietea aculeatae; phytosociology; plant communities; plant ecology; Stellarietea mediae; syntaxonomy
Popis Druhý díl seriálu informuje o rozšíření a ekologii těchto společenstev: (1) bazifilní jedliny zaznamenané na jihu Čech a v Moravském krasu, (2) bazifilní lipiny na skalních výchozech na západní Moravě, (3) plevelové společenstvo s Hibiscus trionum na jižní Moravě, (4) jednoletá halofilní vegetace s Crypsis schoenoides vyskytující se na minerálně bohatých půdách na jižní Moravě. Všechny uvedená společenstva jsou v České republice vzácná a ohrožená. Roste v nich řada druhů zařazených v červeném seznamu, a proto by tento článek měl přispět k prohloubení znalosti o jejich rozšíření a ekologii a také přinést důležité informovace pro orgány ochranu přírody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info