Informace o publikaci

Characterization of antibodies developed for detection of cytokinin receptor AHK4

Název česky Charakterizace protilátek vyvinutých pro detekci cytokininového receptoru AHK4
Autoři

SVOZILOVÁ Hana PEKÁROVÁ Blanka PERNISOVÁ Markéta HEJÁTKO Jan

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Cytokininy jsou rostlinné hormony podílející se na mnoha aspektech rostlinného růstu a vývoje. Genom Arabidopsis thaliana kóduje tři cytokininové receptory, ARABIDOPSIS HISTIDIN KINASE 2 (AHK2), AHK3 a AHK4, jejichž subcelulární lokalizace je stále předmětem studia. Bylo zjištěno, že se nacházejí na endoplazmatickém retikulu, ale také na plazmatické membráně. Membránová topologie však stále zůstává nejasná. Protilátky specificky rozpoznávající individuální receptory by proto byly cenným nástrojem pro studium jejich tkáňově a buněčně specifické exprese, vnitrobuněčné lokalizace a charakterizace. Cílem tohoto výzkumu bylo charakterizovat čtyři polyklonální a dvě monoklonální protilátky vyvinuté pro imunodetekci proteinu AHK4.