Informace o publikaci

Detekce časných mikrostrukturálních změn u myšího modelu Parkinsonovy nemoci pomocí difuzního MR

Autoři

MINSTEROVÁ Alžběta KHAIRNAR Amit Suresh RUDÁ Jana ARAB Anas SZABÓ Nikoletta DRAŽANOVÁ Eva STARČUK Zenon PAN-MONTOJO Francisco REKTOROVÁ Irena

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Dia gnostika Parkinsonovy choroby (PD) v raných stadiích je kvůli nedostatku specifi ckých symp tomů komplikovaná. Dia gnóza je zpravidla provedena na základě přítomnosti motorických poruch, kdy již došlo k výraznému úbytku dopaminergních neuronů v substantia nigra. Časná dia gnóza a zahájení léčby jsou přitom klíčové pro zachování kvality života pa cienta. Tato studie se zabývá metodou Diff usion Kurtosis Imag - ing (DKI), jakožto možným časným markerem PD.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info