Informace o publikaci

SELECTED VIEWS OF STUDENTS TO THE STUDENT EVALUATION OF SPORTS TEACHING

Název česky Vybrané pohledy studentů na studentské hodnocení sportovní výuky
Autoři

VALKOUNOVÁ Eva JŮVA Vladimír

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis V souvislosti s požadavky na kvalitu terciárního vzdělávání vzrůstá také význam studentského hodnocení výuky (SHV). Příspěvek je konkrétně zaměřen na SHV na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU). Zabývá se některými specifiky vysokoškolské sportovní výuky a s tím souvisejícími požadavky na SHV. Cílem empirického kvalitativního výzkumného šetření bylo zjistit názory na SHV u vybraných studentů FSpS MU. Byla použita výzkumná metoda focus group. Výzkumný vzorek tvořili čtyři záměrně vybraní informanti, dva z doktorského a dva z navazujícího magisterského studia. Výsledky uskutečněného šetření naznačují, že klesající počet vyplněných SHV především souvisí s neochotou studentů věnovat svůj volný čas vyplňování SHV, s pocitem zbytečného opakování SHV a s nedostatečnou zpětnou vazbou od vyučujících. Ke studentům, kteří vyplňují SHV, pak patrně patří zejména ti, kteří jsou buď výrazně spokojeni, nebo naopak velmi nespokojeni s absolvovanou výukou. Na základě provedeného výzkumného šetření uvádíme v závěru příspěvku některé podněty, které mohou přispět k efektivnějšímu využívání studentského hodnocení vysokoškolské sportovní výuky.