Informace o publikaci

Způsob přípravy grafenoidů a grafenoid připravitelný tímto způsobem

Autoři

PAZDERA Pavel ŠIMBERA Jan HAVRÁNKOVÁ Eva NĚMEČKOVÁ Dana

Rok publikování 2017
Druh Patent
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Vydavatel
Číslo patentu 307072
www http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/307/307072.pdf
Popis Předkládané řešení poskytuje nový ekonomicky a ekologicky šetrný způsob přípravy grafenoidů zahrnující krok exfoliace a oxidace suspenze expandovatelného grafitu v ultrasonikovaném exfoliačním a oxidačním roztoku obsahujícím kyselinu octovou, kyselinu sírovou a peroxid vodíku jako zdrojové oxidovadlo při teplotě v rozmezí 50 až 70 °C. Způsob poskytuje nové grafenoidy s funkčními skupinami dovolujícími rozšíření spektra modifikací. Způsob dále umožňuje snadnou recyklaci a opětovné použití exfoliačního a oxidačního roztoku, a snižuje množství a nebezpečnost odpadů z výroby