Informace o publikaci

Prevence dekubitů při používání inkontinenčních pomůcek

Autoři

POKORNÁ Andrea KRAJČÍKOVÁ Nela

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Urologie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova pressure lesion; pressure ulcer; pressure sore; moisture lesion; incontinence; prevention; nutrition
Popis Péče o kůži inkontinentních pacientů je velmi náročná a zahrnuje především identifikaci rizik a vhodné preventivní postupy. V klinické ošetřovatelské praxi je však otázkou stále nedoceněnou, s přetrvávajícími mýty a nedostatky, které jsou podmíněny multifaktoriálně (znalostmi pečujících, jejich počtem a poměrem k počtu pacientů, kompetencemi a v neposlední řadě ekonomickými faktory). Dekubity a další poškození kůže, vznikající v souvislosti s macerací kůže u inkontinentních pacientů, patří mezi relativně dobře ovlivnitelné klinické situace. Příspěvek se proto zaměřuje na hlavní rizikové faktory inkontinence moči a stolice, jejich identifikaci a vhodné preventivní postupy poškození kůže v rámci ošetřovatelské péče.
Související projekty: