Informace o publikaci

Oscillatory and non-oscillatory solutions of dynamic equations with bounded coefficients

Logo poskytovatele
Název česky Oscilatorická a neoscilatorická řešení dynamických rovnic s ohraničenými koeficienty
Autoři

HASIL Petr VESELÝ Michal

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Electronic Journal of Differential Equations
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova time scale; dynamic equation; oscillation criteria; conditional oscillation; Riccati technique; half-linear equation; linear equation
Popis Jsou analyzovány pololineární dynamické rovnice druhého řádu na časových škálách. Jsou dokázána oscilační a neoscilační kritéria, která jsou striktní v tom smyslu, že uvažované rovnice zůstávají neřešeny pouze pro jednu realizaci jejich koeficientů. Je pokračováno ve výzkumu tzv. podmíněné oscilace. Předchozí známé podmíněně oscilatorické dynamické rovnice mohly obsahovat pouze periodické koeficienty. Prezentované výsledky pojednávají o ohraničených koeficientech (mimo jiné výsledky pokrývají koeficienty, které jsou periodické, skoroperiodické, mající střední hodnoty atd.). Upozorněme, že výsledky jsou nové dokonce pro lineární dynamické rovnice. Také jsou poskytnuty důsledky k ilustraci novosti výsledků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info