Informace o publikaci

Psychodiagnostické testy a jejich používání pohledem autorského práva

Logo poskytovatele
Autoři

MYŠKA Matěj

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE 2017 PRACOVNÍ POTENCIÁL A JEHO PROMĚNY V ČASE
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Obor Právní vědy
Klíčová slova copyright; author's work; exceptions and limitations of copyright; scientific research; psychodiagnostic test
Přiložené soubory
Popis Cílem příspěvku je podat stručný přehled problematických autorskoprávních otázek souvisejících s užíváním testů v psychodiagnostice. V první části se věnuje otázce, kdy a za jakých podmínek může být psychodiagnostický test vůbec chráněn autorským zákonem. Posouzení existence díla za pomoci “testu pojmových znaků autorského díla” (Telec, 1997b) je totiž klíčové pro aplikaci právní ochrany zakotvené v autorském zákoně. Další část příspěvku analyzuje, kdy a za jakých podmínek lze užít předmět ochrany (tedy autorské dílo), k němuž výzkumník nevykonává příslušná práva. Stát se tak může jednak na základě licenční smlouvy nebo při aplikaci výjimek a omezení autorského práva, zejména pak bezúplatné zákonné citační licence. Představen a vysvětlen je i tzv. „třístupňový test“ jako obecná materiální podmínka aplikace všech zákonných výjimek a omezení z autorského práva. V závěru pak příspěvek doporučuje spíše defenzivní restriktivní přístup k mimosmluvním institutům užití díla a to z důvodu prevence potenciálních sporů. Alternativou ke komerčně poskytovaným psychotestům může být užívání psychotestů dostupných za podmínek tzv. „veřejných licencí“. I v takovém případě je ale nutné dodržovat podmínky autorem zvolené licence (jako např. zákaz komerčního užívání), neboť jejich nedodržení vede k ukončení licence a v konečném důsledku k zásahu do absolutních autorských práv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info