Informace o publikaci

Dětská autorská kniha

Autoři

FRANCOVÁ Jana

Druh Uspořádání výstavy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výstava dětských autorských knih, které byly podkladem k napsání stejnojmenné kapitoly v knize FK 15 umění autorské knihy a výtvarná výchova. Ve spontánní dětské tvorbě se objevují pokusy o napsání knihy. Jedná o prostorové objekty, kde dominuje písmo a obraz, které jsou podobné uměleckému žánru autorské knihy.
Související projekty: