Informace o publikaci

Study of thermal stability of CoSb3 skutterudite as a primary material for skutterudite based thermoelectric materials by Knudsen effusion mass spectrometry

Logo poskytovatele
Název česky Studium termické stability skuteruditu CoSb3, jako primárního materiálu pro termoelektrické materiály na bázi skuteruditů, Knudsenovou efúzní hmotnostní spektrometrií
Autoři

BROŽ Pavel ZELENKA František KOHOUTEK Zdeněk VŘEŠŤÁL Jan VYKOUKAL Vít BURŠÍK Jiří ZEMANOVÁ Adéla ROGL Gerda ROGL Peter Franz

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Z důvodu lepšího porozumění tepelného chování komplexních mnohasložkových skuteruditů na bázi CoSb3, byla prostřednictvím termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie zkoumána fázová stabilita primárního skuteruditu CoSb3. Jsou shrnuty výsledky zahrnující údaje o fázových přeměnách a údaje z měření tlaku par antimonu, podpořené měřením difúzních profilů a údajů z mikrostrukturních pozorování, a použity pro vyhodnocení dlouhodobé termické stability studovaných materiálů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info