Informace o publikaci

Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII.

Autoři

ŠTĚPÁNEK Václav STEHLÍK Petr PILCH Pavel BOČEK Pavel HLADKÝ Ladislav MITÁČEK Jiří

Rok publikování 2017
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis VII. balkanistické sympozium se konalo 28. a 29. listopadu 2016. Zúčastnilo se jej 65 badatelů z osmi zemí – kromě České republiky a Slovenska to byli vědci z Bulharska, Charvátska, Makedonie, Polska, Slovinska a Srbska. Jednání probíhala ve třech sekcích: Sekci historie, etnologie, politologie, Sekci jazykovědné a Sekci literární a kulturologické, přičemž první z nich byla ještě dále diferencovaná na oddíly Historie Balkánu od počátku do konce 19. století, Balkán ve 20. století a Česko-slovensko-balkánské vztahy a styky. V plenárním zasedání zazněly příspěvky o vývoji a výsledcích práce jednotlivých balkanistických vědeckých disciplín v České republice a na Slovensku od roku 2005, tedy od konání VI. mezinárodního balkanistického sympozia do recentní doby. Většina prezentovaných příspěvků je zveřejněna v publikaci.