Informace o publikaci

Správní exekuce

Autoři

KADEČKA Stanislav

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola pohledem správního práva procesního pojednává o správní exekuci (na peněžitá i nepeněžitá plnění), bližší pozornost pak věnuje způsobům provedení správní exekuce na nepeněžitá plnění.