Informace o publikaci

Thematische Rollen bei einer kontrastiv und derivationell ausgerichteten Beschreibung des Valenzpotentials im Deutschen und Tschechischen

Autoři

MUZIKANT Mojmír WAGNER Roland Anton

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova decausativization; derivation; nominalization; thematic roles; valency dictionary; valency frame; valency theory
Přiložené soubory
Popis Text se zabývá různými tematickými rolemi, jak byly navrženy v jazykovědné literatuře pro zachycování jistých sémantických odstínů aktantů ve valenčních pozicích větné struktury. Cílem je vymezit takový repertoár rolí, který by byl vhodný a dostačující pro účely derivačního valenčního slovníku vznikajícího v současné době na katedře německého jazyka a literatury PdF MU. Vzhledem k tomu, že ve zmíněném slovníku má být dokumentována alternace valence v okolí valenčních nosičů různého slovnědruhového zařazení, se kladou na repertoár rolí specifické požadavky. Používané role nejenom musí být názorné a dobře srozumitelné pro široký okruh použivatelů, musí být zároveň stabilní v různých syntaktických okolích (napříč derivační hranice). Jen takto bude možné přiřazovat různé realizační struktury vždy jednomu aktantu nosiče valence. Na konci příspěvku je navržen repertoár 17 rolí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info