Informace o publikaci

Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech 2

Logo poskytovatele
Autoři

HÁJKOVÁ Petra POTŮČKOVÁ Anna HÁJEK Michal

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bryonora
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Czech Republic; glacial relict; Holocene; Late Glacial; macrofossil analysis; palaeoecology; Western Carpathians
Popis Během paleoekologického výzkumu v Západních Karpatech a v Pomoraví jsme zaznamenali fosilní nálezy druhů Drepanocladus sendtneri, D. trifarius, Meesia triquetra, Scorpidium scorpioides a několik druhů epifytických mechorostů, napadaných do mokřadu společně se dřevem z okolního lesa. Tyto nálezy rozšiřují naše znalosti o minulém rozšíření těchto druhů na území České a Slovenské republiky a ukazují, že druhy považované za glaciální relikty se zde v poslední době ledové opravdu vyskytovaly, a že mohly být i relativně hojné, vezmeme-li v úvahu, jak málo sedimentů je zpracováno, a jak malé objemy sedimentu jsou analyzovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info