Informace o publikaci

Optimalizace MOL-PCR pro multiplexní detekci patogenů

Autoři

RESLOVÁ Nikol HUVAROVÁ Veronika HRDÝ Jakub KAŠNÝ Martin KRÁLÍK Petr

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Soudobé možnosti na poli diagnostických a skríningových metod i nadále zaznamenávají výrazné pokroky, avšak stále není k dispozici dostatečně komplexní a multiplexní aplikace, umožňující sjednocení stávajících postupů v jednoduchý a funkční celek. Naše práce je v tomto směru zaměřena na vývoj metodiky s potenciálem pro rychlý a simultánní skríning širšího spektra patogenů ve směsném vzorku. Kvalitativní analýza je založená na multiplexní oligonukleotidové ligaci-PCR (MOL-PCR) s adaptací na suspenzní detekční systém xMAP, využívajícího magnetických mikrosfér. Optimalizací reakčních podmínek jsme vytvořili ucelený protokol pro rychlou detekci medicínsky a klinicky významných virů, bakterií a parazitů, kontaminujících zejména potravinové zdroje. Jednotlivé systémy jsou v současné době testovány se zaměřením na funkčnost v multiplexu, přičemž cílem našich snah je vytvořit detekční panely uzpůsobené různým typům vstupních matric, jako např. zelenina/ovoce, maso, voda, stolice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info