Informace o publikaci

Hirudinida (pijavice)

Autoři

SCHENKOVÁ Jana SYCHRA Jan

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Příroda, Sborník prací z ochrany přírody
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Red list; Hirudinida; Czech Republic
Popis Z území ČR je v současnosti známo 24 druhů pijavic (Schenková et al. 2009). Systematickým výzkumem této skupiny vodních bezobratlých v České republice i na Slovensku se zabýval Košel (1989, 1998, 2001), zejména pak výskytem a ohrožením druhů v Biosférické rezervaci Pálava (Košel 1999). Z hlediska ohrožení je v České republice nejvýznamnější druh Hirudo medicinalis, nyní klasifikován jako ohrožený (EN). Do této skupiny EN nově zahrnujeme také druh Erpobdella testacea, který je vázán na nížinné pomalu tekoucí vody, zejména s bahnitým substrátem a bohatou litorální vegetací (Košel 2001, Jueg 2002, Bielecki et al. 2011). Další druh zajímavý zejména ze zoogeografického pohledu je Glossiphonia slovaca (původně Batracobdella slovaca). Její jediný nález v České republice pochází z jižní Moravy, z povodí řeky Moravy (Schenková et al. 2009). Vzhledem k výskytu druhu na okraji areálu, malé velikosti této oblasti a očekávanému snižování populace, hodnotíme tento druh jako zranitelný (VU). Alboglossiphonia striata je v ČR také vzácná (Schenková et al. 2009), neboť byla nalezena jen na jižní Moravě a oblasti Vysočiny a proto je pro účely tohoto seznamu zařazena do kategorie téměř ohrožené (NT).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info