Informace o publikaci

Komplexní analýza genomů jedinečných bakteriofágů a plazmidů nesoucích geny pro exfoliativní toxiny A a B u Staphylococcus aureus

Autoři

BOTKA Tibor

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Informační listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.gsgm.cz/files/il_gsgm_50_2017.pdf
Klíčová slova exfoliative toxins; ETA phages; ETB plasmids; Staphylococcus aureus
Popis Staphylococcus aureus je významný oportunní patogen a častý původce bakteriálních nozokomiálních nákaz a toxikóz. Asi 5 % kmenů S. aureus produkuje exfoliativní toxiny (ET) A a B, které jsou kódovány geny mobilních genetických elementů a způsobují epidermolytická onemocnění novorozenců a dětí předškolního věku. Mírná lokální forma se nazývá bulózní impetigo, zatímco generalizovaný a život ohrožující stav se označuje jako stafylokokový syndrom opařené kůže (SSSS – Staphylococcal Scalded Skin Syndrome). Cílem této práce je molekulární charakteristika a komparativní analýza genomů dosud nepopsaných eta-pozitivních bakteriofágů čeledi Siphoviridae (ETA-fágy) a etbpozitivních plazmidů (ETB-plazmidy), které byly izolovány z kmenů S. aureus zodpovědných za epidermolytická onemocnění v ČR. Analýza genomů ETA-fágů odhalila jejich četné odlišnosti, které se projevily například ve strukturních proteinech virionů. Bylo identifikováno několik oblastí získaných zřejmě rekombinačními procesy. Oba bakteriofágy představují dosud nepopsané typy ETA-fágů, které mají schopnost konvertovat netoxinogenní kmen S. aureus na vysoce efektivního producenta ETA, čímž potvrdily svou významnou roli v patogenitě hostitelské bakterie. Studiem ETB-plazmidů bylo zjištěno, že plazmidy izolované z kmenů S. aureus klonálního komplexu CC121 sdílí rozsáhlou oblast sekvence DNA, která zahrnuje geny pro faktory virulence, ETB a EDIN C. Plazmidy této linie dále obsahují variabilní úseky umožňující jejich typové rozlišení. Přestože se dosud předpokládalo, že ETB-plazmidy jsou relativně uniformní, byl v této práci překvapivě izolován a popsán dosud neznámý typ vykazující minimální sekvenční homologii s ostatními ETB-plazmidy. Ten navíc nese geny pro konjugaci a nové varianty genů pro faktory virulence včetně ETB, čímž reprezentuje zcela novou linii ETB-plazmidů. V této práci byla navržena multiplex PCR pro spolehlivou identifikaci všech typů ETB-plazmidů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info